Osadnik Gajówka – piękne, a zarazem toksyczne miejsce

Osadnik Gajówka to sztuczny zbiornik, który zajduje się w okolicy Turka. Miejsce to kusi swoim pięknem, ale to tylko złudzenie. Wycieczka w to miejsce jest dość ryzykowna, dlatego warto poznać potencjalne zagrożenia.

Osadnik Gajówka jest pozostałością po kopalni, wypełnioną wodą i wykorzystywaną jako składowisko popiołów i żużli. Jednakże, woda w zbiorniku ma bardzo zasadowy odczyn, a brzegi są nieustabilizowane i grząskie. Z tego powodu, spacerowanie wokół zbiornika jest zabronione ze względów bezpieczeństwa. Pomimo tego, niektórzy śmiałkowie decydują się na wejście na niebezpieczny teren, co do tej pory skutkowało wieloma interwencjami straży pożarnej, która musiała wyciągać ludzi za pomocą lin z grząskiego terenu. Według niepotwierdzonych informacji, w pobliżu brzegu zbiornika zakopanych jest wiele butów, quadów, a nawet traktorów.

Wybierając się w okolice Turku, warto pamiętać, Osadnik Gajówka znajduje się na terenie należącym do elektrowni. Obszar ten jest ogrodzony, a wokół niego ustawiono tablice ostrzegawcze i informacyjne, informujące o zakazie wstępu. Należy zdawać sobie sprawę, że złamanie tego zakazu grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wejście na teren objęty zakazem może zostać zakwalifikowane jako naruszenie miru domowego, co jest przestępstwem zgodnie z art. 193 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym artykułem, za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do jednego roku. W związku z tym, należy przestrzegać zakazu wstępu i nie wchodzić na teren elektrowni bez zgody odpowiednich władz.

Więcej o tym pięknym, a zarazem niebezpiecznym miejscu przeczytasz w artykule: https://inspirujacydom.pl/osadnik-gajowka-lazurowe-jezioro-polskie-malediwy/